ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE - 21 V 2017'

                                                                                                                                                                      

 
1. Piotr Rosiecki, kawaler z parafii tutejszej i Stella Gryzio, panna z parafii MB Różańcowej w Lublinie. (II)
 
2. Arkadiusz Paweł Sanicki, kawaler z parafii MB Częstochowskiej w Polanach i Aleksandra Urszula Iluczek, panna z parafii tutejszej. (I)
 
3. Grzegorz Karwacki, kawaler z parafii św. Michała Archanioła w Lublinie i Agata Joanna Gumińska, panna z parafii tutejszej. (I)
 
4. Marek Marcin Szołucha, kawaler z parafii tutejszej i Joanna Tryndoch, panna z parafii św. Jana Kantego w Lublinie. (I)
 
5. Grzegorz Barszczewski, kawaler z parafii tutejszej i Karina Nowak, panna z parafii Bożego Ciała w Bydgoszczy. (I)
 
6. Marek Piskorski, kawaler z parafii tutejszej i Katarzyna Jarmuł, panna z parafii św. Antoniego w Lublinie. (I)
 
Jeśli ktokolwiek wie o przeszkodach kanonicznych uniemożliwiających w/w nupturientom zawarcie małżeństwa, obowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o nich niezwłocznie proboszcza zgodnie z kan. 1066 i 1069 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH...

                                                                                                                                                                                                          

Grafik prób przed I Komunią Świętą :

16.05 (wtorek) -  od godz.18.30 do 19.30
18.05 (czwartek) -  od godz.18.30 do 19.30
22.05 (poniedziałek)  - od godz.18.30 do 19.30
24.05 (środa) - od godz.18.30 do 19.30
29.05 (poniedziałek) -  od godz.18.30 do 19.30
31.05 (środa) - od godz.18.30 do 19.30

Grafik prób przed Sakramentem Bierzmowania: 
 
23.05 (wtorek) -  godz. 18.30 
26.05 (piątek) -  godz. 18.30 
30.05 (wtorek) -  godz. 18.30

 Od piątku rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Podczas nabożeństw majowych będziemy przyzywali Ducha Świętego, prosząc o umocnienie naszej wiary, nadziei i miłości .


PRZYPOMNIENIE DLA KÓŁ RÓŻAŃCOWYCH

 
INTENCJA APOSTOLSTWA MODLITWY NA MAJ 2017'
 

Intencja ewangelizacyjna:

"Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego".